Lidmaatschap beeïndigen

Opzeggen

De opzegging dient schriftelijk, dan wel per email plaats te vinden bij ledenadministratie of het secretariaat. Mondelinge opzeggingen bij overige kaderleden (zwemleiders, uurleiders, trainers e.d.) worden niet als opzegging beschouwd. Het is niet de verantwoordelijkheid van deze personen er voor te zorgen dat de opzegging uiteindelijk op de juiste plaats aankomt.. Het argument dat de opzegging al geruime tijd geleden mondeling bij een kaderlid is gedaan wordt niet geaccepteerd. Voor de datum van beëindiging van het lidmaatschap is de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging bepalend.
 

De opzegging is pas definitief als het lid een schriftelijke (brief of mail) bevestiging van de opzegging heeft ontvangen van de Delftse Watervrienden. Ontvangt u binnen een redelijke termijn geen bevestiging, reclameer dan bij de ledenadministratie.
 

Het lidmaatschap wordt voor minimaal twaalf maanden aangegaan. Opzeggen kan dan ook pas na deze twaalf maanden. Het eerst mogelijke moment van opzeggen is dan het eerstkomende kwartaaleinde.
 

Voor het opzeggen wordt een opzegtermijn van één maand in acht genomen:

Ontvangst schriftelijke afmelding voor Beëindiging van het lidmaatschap per
1 maart 1 april
1 juni 1 juli
1 september 1 oktober
1 december 1 januari
 

Er zijn geen bijzondere redenen om het lidmaatschap tussentijds dan wel per direct te kunnen beëindigen. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur.

Langere absentie

Soms zijn er bijzondere omstandigheden waardoor een lid langere tijd niet in staat is te zwemmen. Neem in dat geval altijd tijdig (altijd vooraf) contact op met het secretariaat. In overleg kunnen dan afspraken gemaakt worden over de (financiële) gevolgen van het uitvallen van lessen/trainingen.

Wijzigingen doorgeven

Voor een vereniging is het van groot belang over de juiste adres- en contactgegevens van de leden te beschikken. Vanuit de ledenadminstratie wordt geprobeerd alle gegevens kloppend te krijgen en te houden. Dit is echter onmogelijk zonder de medewerking van de leden.
 

Ook bij DWV willen we graag beschikken over actuele gegevens, bij deze dan ook het dringende verzoek wijzigingen (naam, adres, emailadres, telefoonnummer, bank of gironummer) zo spoedig mogelijk aan ons door te geven met behulp van het contactformulier in het ledendeel van deze website.

Vragen

Heeft u vragen, stel ze gerust. In de Waterkrant staat per commissie of functie in het colofon altijd de contactgegevens van de betreffende commissie of persoon.
 

Voor wat betreft de ledenadministratie is het adres: ledenadmin@delftsewatervrienden.nl.

Zoeken op de site
Aankomende evenementen
02-11-2019 t/m 03-11-2019
10-11-2019
Agenda Proefzwemmen ABC
17-11-2019
Agenda Diplomazwemmen ABC
Activiteit Regionaal diplomazwemmen Almere
24-11-2019
Activiteit Centraal diplomazwemmen Enschede
22-12-2019
Agenda Show synchroonzwemmen Kerkpolder Delft
Activiteit Kerstshow
15-03-2020
Activiteit Centraal diplomazwemmen Deurne
Agenda Proefzwemmen ABC
19-03-2020
Activiteit Mini Synchrodag Almere of Eindhoven
Terug naar boven