Contributie

Contributie betalen

Voor het innen van de contributie vragen wij onze leden een incassomachtiging af te geven. Hiermee kunnen we op een efficiënte en goedkope wijze gespreide betalingen mogelijk maken. De incasso zal in maximaal tien gelijke termijnen uitgevoerd worden, in alle maanden behalve juli en december. Betalen middels incasso geeft een korting op de jaarcontributie van € 5,-.  Indien uw kind later in het jaar gestart is met zwemmen/zwemles zullen de termijnen in de resterende maanden van dat kalenderjaar  geïncasseerd worden. Dit zal, indien van toepassing, in de oproepbrief vermeld worden. Het incasseren van de termijnen zal in vrijwel alle gevallen starten aan het einde van de maand waarin voor het eerst gezwommen is.

Contributiebedragen 2019

Elementair
Leszwemmen (A-B-C diploma)           € 350,00    
Recreatief zwemmen       € 210,00    
 
Doelgroepen
Synchroonzwemmen/Figuurdrijven (hogere diploma's)   € 365,00        
Synchroonzwemmen/Figuurdrijven (lagere diploma's)   € 315,00        
Zwemvaardigheden (45 min.)   € 285,00        
SZO Trimzwemmen   € 285,00        
Conditiezwemmen   € 210,00        
 
Verhoging ten behoeve van tweemaal 45 minuten per week zwemmen
Leszwemmen (A-B-C diploma)   € 70,00        
Zwemvaardigheden   € 50,00        
Synchroonzwemmen/Figuurdrijven (alle diploma's)   € 50,00        
 
Diversen
Inschrijfgeld           € 15,00    

Financiële steun vanuit het Jeugfonds Sport & Cultuur

Voor wie financieel minder draagkrachtig is kan het Jeugdfonds Sport& Cultuur ondersteuning geven op financieel gebied.
Hiervoor kan een aanvraag ingediend worden via een intermediair. Nadere informatie kunt u vinden op de website van het Jeugdfonds  Sport & Cultuur.


 
Zoeken op de site
Aankomende evenementen
02-11-2019 t/m 03-11-2019
10-11-2019
Agenda Proefzwemmen ABC
17-11-2019
Agenda Diplomazwemmen ABC
Activiteit Regionaal diplomazwemmen Almere
24-11-2019
Activiteit Centraal diplomazwemmen Enschede
22-12-2019
Agenda Show synchroonzwemmen Kerkpolder Delft
Activiteit Kerstshow
15-03-2020
Activiteit Centraal diplomazwemmen Deurne
Agenda Proefzwemmen ABC
19-03-2020
Activiteit Mini Synchrodag Almere of Eindhoven
Terug naar boven