Contributie

Contributie betalen

Voor het innen van de contributie vragen wij onze leden een incassomachtiging af te geven. Hiermee kunnen we op een efficiënte en goedkope wijze gespreide betalingen mogelijk maken. De incasso zal in maximaal tien gelijke termijnen uitgevoerd worden, in alle maanden behalve juli en december. Betalen middels incasso geeft een korting op de jaarcontributie van € 5,-.  Indien uw kind later in het jaar gestart is met zwemmen/zwemles zullen de termijnen in de resterende maanden van dat kalenderjaar  geïncasseerd worden. Dit zal, indien van toepassing, in de oproepbrief vermeld worden. Het incasseren van de termijnen zal in vrijwel alle gevallen starten aan het einde van de maand waarin voor het eerst gezwommen is.

Contributiebedragen 2020

Elementair
Leszwemmen (A-B-C diploma)           € 370,00    
Recreatief zwemmen       € 215,00    
 
Doelgroepen
Synchroonzwemmen/Figuurdrijven (hogere diploma's)   € 380,00        
Synchroonzwemmen/Figuurdrijven (lagere diploma's)   € 320,00        
Zwemvaardigheden (45 min.)   € 300,00        
SZO Trimzwemmen   € 300,00        
Conditiezwemmen   € 215,00        
 
Verhoging ten behoeve van tweemaal 45 minuten per week zwemmen
Leszwemmen (A-B-C diploma)   € 95,00        
Zwemvaardigheden   € 70,00        
Synchroonzwemmen/Figuurdrijven (alle diploma's)   € 70,00        
 
Diversen
Inschrijfgeld           € 15,00    
Diplomazwemmen ABC           € 20,00    

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder
 
Zoeken op de site
Aankomende evenementen
07-06-2020
Activiteit Centraal diplomazwemmen Tilburg
28-06-2020
Agenda Proefzwemmen ABC
Activiteit Vrije uitvoering Almere of Eindhoven
05-07-2020
Agenda Diplomazwemmen ABC
Terug naar boven