Op deze site leest u wat de Delftse Watervrienden zoal doet. Ook leest u welke commissies er zijn naast het bestuur van de zwemvereniging. Vele handen maken het vele werk lichter. Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger wat te doen op het gebied van zwemles geven meldt u aan bij de Delftse Watervrienden. De Delftse Watervrienden zorgt voor de opleiding, want elk kaderlid dat bij de Delftse Watervrienden les geeft moet gediplomeerd zijn. Regelmatig wordt er gestart met een cursus Assistent Lesgever en Lesgever ZwemABC.

Heeft u geen zin om zwemles te geven maar wilt u wel achter de bar staan, ook dan bent u welkom.
Wilt u liever mee om de jeugd te begeleiden bij één of andere nevenactiviteit, ook dan kunt u zich aanmelden.
Nogmaals, vele handen maken het vele werk lichter. U ontvangt daarvoor veel dankbaarheid terug en de onderlinge sfeer is prima. Neem contact op met de commissie waar uw interesse naar uitgaat en u ontvangt alle inlichtingen die u wilt hebben.
Uiteraard kunt u ook komen kijken tijdens onze uren in het zwembad.