Delftse Watervrienden is niet alleen een vereniging waar gezwommen wordt. Naast het zwemmen worden er met grote regelmaat activiteiten voor de jeugd, maar ook voor volwassenen georganiseerd. Jaarlijks gaat een grote groep enthousiaste kinderen op kamp, ergens in Nederland. Kijk hiervoor maar eens onder het kopje "Kamp"

Zonder vrijwilligers kan een vereniging natuurlijk niet bestaan, onder "Vrijwilligers" kunt u daar over lezen.

Periodiek verschijnt ons clubblad "de Waterkrant" deze zijn hier digitaal in te zien.