Inschrijfprocedure

Als u of uw kind lid wil worden van de Delftse Watervrienden kan met onderstaande link(s) het inschrijfformulier worden gedownload. Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en per post versturen naar het secretariaat of digitaal invullen en mailen naar de ledenadministratie.

    * Inschrijfformulier  Word-document 79 Kb

    * Inschrijfformulier  PDF bestand 68 Kb

Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier worden de gegevens verwerkt in de ledenadminstratie en ontvangt u een brief waarin de inschrijving bevestigd wordt. Tevens wordt in deze brief aangeven op welke wijze het inschrijfgeld en, in een later stadium, de contributie voldaan kan worden. Na ontvangst van het inschrijfgeld is de inschrijving definitief.

Mijn kind heeft nog nooit zwemles gehad.

Periodiek starten wij met nieuwe groepjes, tot die tijd staat een nieuw ingeschreven lid op de wachtlijst. Hij of zij is dan wel lid maar hier zijn op dat moment geen kosten aan verbonden. Als er een startdatum bekend is, worden de eerste vijf kinderen/ouders van de wachtlijst benaderd. In overleg met de ouders wordt een kind al dan niet ingedeeld in het nieuwe groepje. Wij streven bij de start naar groepjes van 5 kinderen, Besluit een ouder te wachten op een volgend startmoment, dan wordt nummer 6 van de wachtlijst benaderd. 

Is de samenstelling van de groep bekend dan worden de nieuwe zwemmertjes middels een brief of email uitgenodigd voor hun eerste zwemles. In deze uitnodiging wordt dan tevens de verschuldigde contributie tot het einde van het kalenderjaar vermeld.

Het kan voorkomen dat er in een groepje één of meerdere kinderen al snel kunnen doorstromen naar een volgend badje. In dat geval wordt op basis van de wachtlijstpositie een aantal kinderen opgeroepen.

Mijn kind heeft al zwemles gehad

Als kinderen al een bepaald niveau hebben doordat ze elders al zwemlessen gevolgd hebben kunnen ze "instromen", ze hoeven niet te wachten op een nieuwe groep. Dit onder voorbehoud dat er in de groep waar ze ingedeeld moeten worden ruimte is.

Bij instromers wordt een afspraak gemaakt om het kind een keer te laten "voorzwemmen" één van onze zwemleiders beoordeelt in hoeverre de vaardigheden beheerst worden. Op basis daarvan wordt het kind ingedeeld in een bij zijn of haar niveau passende groep. Mondeling wordt afgesproken wanneer en bij wie de zwemlessen gevolgd gaan worden. Dit wordt later bevestigd in een brief of email waarin tevens de verschuldigde contributie tot het einde van het kalenderjaar vermeld staat.

Conditiezwemmen, Synchroonzwemmen of Zwemvaardigheden

Inschrijven als lid voor Conditiezwemmen, Synchroonzwemmen of voor de Zwemvaardigheden kan alleen als het C-diploma al behaald is. Bij deze groepen kan in de regel direct gestart worden. Ook hiervan zal een bevestiging per brief of email toegestuurd worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 maanden. Na deze periode is het mogelijk per kwartaal op te zeggen, met een opzegtermijn van één maand.