De contributiebedragen voor 2018

Elementair Bedrag
Leszwemmen (A-B-C diploma) € 332,00
Recreatief zwemmen € 197,30
Recreatief zwemmen per keer, lid €     3,60

 

Doelgroepen Bedrag
Synchroonzwemmen/figuurdrijven (hogere diploma's) € 342,50
Synchroonzwemmen/figuurdrijven (lagere diploma's) € 301,10
Zwemvaardigheden (45 min.) € 270,00
SZO Trimzwemmen € 270,00
Conditiezwemmen (16 jaar en ouder) € 197,30
meerprijs voor tweede blok van 45 minuten €   41,10

Contributie betalen

Voor het innen van de contributie vragen wij onze leden een incassomachtiging af te geven. Hiermee kunnen we op een efficiënte en goedkope wijze gespreide betalingen mogelijk maken. De incasso zal in maximaal tien gelijke termijnen uitgevoerd worden, in alle maanden behalve juli en december. Betalen middels incasso geeft een korting op de jaarcontributie van € 5,-. Indien u in minder dan tien termijnen wilt betalen dan kunt u het gewenste aantal termijnen aangeven op de machtigingskaart. Indien uw kind later in het jaar gestart is met zwemmen/zwemles zullen de termijnen in de resterende maanden geïncasseerd worden. Dit zal, indien van toepassing, in de oproepbrief vermeld worden. Het incasseren van de termijnen zal starten aan het einde van de maand waarin voor het eerst gezwommen is.

Als er onoverkomelijke bezwaren zijn tegen het afgeven van een incassomachtiging houden wij de mogelijkheid open via een factuur en overboeking de contributie te betalen. Dit geeft echter geen recht op korting. In het geval van betaling via overboeking wordt de contributie bij voorkeur in één, maar maximaal 3 termijnen door het lid voldaan. De uiterste betaaldatum voor de volledige contributie is 1 april.

Het lid krijgt niet voor iedere termijn een factuur toegezonden maar moet bij betaling in meerdere termijnen zelf zorg dragen voor de tijdige betaling.

 Voor betaling in meerdere termijnen wordt het onderstaande schema aangehouden:

MaandContributie, reeds betaald
Januari 33%
Februari 66%
Maart 100%