De contributiebedragen voor 2018

Elementair Bedrag
Leszwemmen (A-B-C diploma) € 332,00
Recreatief zwemmen € 197,30
Recreatief zwemmen per keer, lid €     3,60

Inschrijfprocedure

Als u of uw kind lid wil worden van de Delftse Watervrienden kan met onderstaande link(s) het inschrijfformulier worden gedownload. Dit formulier kunt u uitprinten, invullen en per post versturen naar het secretariaat of digitaal invullen en mailen naar de ledenadministratie.

Opzeggen

De opzegging dient schriftelijk, dan wel per email plaats te vinden bij ledenadministratie of het secretariaat. Mondelinge opzeggingen bij overige kaderleden (zwemleiders, uurleiders, trainers e.d.) worden niet als opzegging beschouwd. Het is niet de verantwoordelijkheid van deze personen er voor te zorgen dat de opzegging uiteindelijk op de juiste plaats aankomt.. Het argument dat de opzegging al geruime tijd geleden mondeling bij een kaderlid is gedaan wordt niet geaccepteerd. Voor de datum van beëindiging van het lidmaatschap is de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging bepalend.